Autocampere kommer til Thy

Stadig flere autocampere kommer til Thy, men hvor skal de parkere for natten?

To kommunale fagudvalg er udfordret af en hastigt voksende ferieform, nu skal der findes løsninger på overnatningsproblemer

Jens Fogh-Andersen

Thisted Kommune tager nu en ny runde i bestræbelserne for at finde en fremtidssikret løsning for håndteringen af de stadig flere turister i autocampere, som kommer til Thy.Arkivfoto
 
 
Camping 11. april 2019 17:10

 

THISTED: Thisted Kommunes teknik og erhverv har fået til opgave at udforme et oplæg til en for alle parter brugbar løsning som skitserer, hvordan kommunen fremadrettet forholder sig til de stadig flere turister, som kommer til Thisted Kommune i autocamper.

– Vi kender problemstillingerne, men det bliver ingen nem opgave at skitsere et bud på en løsning. Først og fremmest fordi vi trods et stort baggrundsmateriale stadig mangler en rød tråd og klare anbefalinger af, hvad det er for en løsning vi søger for at håndtere gruppen af autocampister. Den vokser, mens gruppen af ”almindelige” campister bliver mindre, siger Esben Oddershede (V), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik.

Udvalget har i denne uge drøftet fremtidsløsninger på området.

Det er sket på baggrund dels af en rapport fra Thy Turistforening, ”Autocampere i Thisted Kommune”, suppleret med en lang række bilag, som belyser forskellige aspekter af problemstillingen og som i følge udvalgsformanden kan rumme de oplysninger, der kan være vejen til den løsning, Esben Oddershede tror, kan findes og som kan imødekomme både campingpladser, turistbranchen og kommunen.

– Opgaven er at beskrive, hvor vi skal stille pladser med el, vand og mulighed for affaldshåndtering til rådighed for en stadig større gruppe autocampere, siger Esben Oddershede.

Han har tidligere beskrevet en model, hvor kommunen efter aftale mellem parterne etablere et antal pladser på kommunal jord, som skal driftes af andre end kommunen.

– Kommunen kan etablere pladserne, men den skal ikke stå for driften. Den kan udliciteres til andre – også til eksisterende campingpladser. Det arbejde, som forvaltningen nu skal lave, vil skitsere nogle løsninger til, hvor pladserne kan etableres og hvordan de kan driftes, siger Esben Oddershede.

Han tilføjer, at kommunens teknik og erhverv alene ser på anlægsopgaverne på vejen mod en løsning.

– Kommunens arbejdsmarkeds- erhvervs- og kulturudvalg må som fagudvalg tage den endelige dialog med branchen og dens organisationer om udmøntningen af de forslag, vi skitserer, siger Esben Oddershede.