Venteliste

 

 

 

 

Ventelisten opdateret 15.02.2023

1 Preben Thomsen
2 Ulla og Søren Hansen
3 Dorthe og Tommy Grønkjær
4 Jette og Jens Christian Nielsen
5 Susanne og Henning Graff
6 Dorthe og Peter Winther
7 Dorthe og Erik Aachmann
8 Grethe Korsgaard og Ejlif Bilstrup Jensen
9 Lone og Hans Jørgen Schytz
10 Kirsten og Bo Rheinlænder
11 Anne-Grethe Perregaard/Robert Pedersen
12 Sara og Jens-Kurt Mikkelsen
13 Annie Marian Ovesen
14 Tove og Jørgen Holm
15 Dorte og Tommy Jørgensen
16 Joan og Erik Hvas
17 Anita og Lars Østergaard
18 Hardy Pedersen og Laila Rasmussen
19 Jan Kiilerich og Laila Rosenskjold
20 Jeanett og Lennart Rasmussen
21 Helle og Poul Erik Andersen
22 Pia Marie og Esben Jarl Nielsen
23 Poul Erik Pedersen og Anni Dyrberg
24 Hanne og Bjarne Thorsen
25 Bodil og Finn Andersen
26 Randi og Bjarne Pedersen
27 Jørn Malskær
28 Britta og Carl Ole Møller
29 Helle og Bent Jensen
30 Bente og Frits Hansen
31 Britt og Gert Kjær Norre
32 Connie og Jørgen Hjorth
33 Elisabeth Beckenbauer og Anders P Christensen.
34 Helle Nielsen og Steen Christiansen
35 Hanne og Ole Kürstein
36 Edel og Tom Andersen
37 Pia og Kurt Christensen
38 Solvejg og Hans Erik Sørensen
39 Lisbeth og Michael Schjødt
40 Lise og Lennard B. Nielsen
41 Pia Brämer og Svend Aage Jepsen
42 Grethe og Ole Klausen
43 Anne Grete og Kaj Ole Jensen
44 Ebba og Finn Brostrøm
45 Herdis og Per Møllebjerg
46 Laila Piilgaard og Kim R. Nielsen
47 Birgith og Jørgen Nielsen
48 Hanne og Bjarne Guldberg Jespersen                                                         

49 Hanne og Leif Jønsson                                                                                       

50  Merethe Hørup og Bendt Sander                                                                     

51 Udmeldt                                                                                                               

52 Jette Egelund og Jessen Pedersen                                                                   

53 Bente og Luc R.C. Vandhove                                                                             

54 Annelise og Kaj Ivan Hove Nielsen                                                                   

55 Anettte trab og Per Frederiksen                                                                     

56 Naja dahl og Flemming Steen Jensen                                                           

57 Lene og Cristian Torp                                                                                           

58 Ruht og Carl Friis Petersen                                                                                 

59 Gitte Madsen og Per Jensen