Venteliste

 

 

Ventelisten opdateret 8.11. 2022

1 Nina og Jens Peder Holm
2 Lise og Tommy Berg
3 Grethe og Elvin Damsgård
4 Kaj Østergaard Nielsen
5 Ina og Hans KristianTolbøll
6 Jette og Danny Andersen
7 Hanne og Kristian Vestergaard
8 Tove og Elmar Andersen
9 Helle Brøndum og Steffen Torp Jacobsen
10 Karen-Margrethe og Andreas Brinck-Jensen
11 Ruth Elisabeth og Erling Andersen
12 Karin og John Olsen
13 Laila og Tor Kierkegaard
14 Pia og Peter Hinrup
15 Jan og Gitte Petersen
16 Marianne og Svend Erik Lodberg Jacobsen
17 Allan & Mariann Mahler
18 Leif og Lene Markussen
19 Charlotte og Svend Erik Rasmussen
20 Preben Thomsen
21 Ulla og Søren Hansen
22 Dorthe og Tommy Grønkjær
23 Jette og Jens Christian Nielsen
24 Susanne og Henning Graff
25 Dorthe og Peter Winther
26 Dorthe og Erik Aachmann
27 Grethe Korsgaard og Ejlif Bilstrup Jensen
28 Lone og Hans Jørgen Schytz
29 Kirsten og Bo Rheinlænder
30 Anne-Grethe Perregaard/Robert Pedersen
31 Sara og Jens-Kurt Mikkelsen
32 Annie Marian Ovesen
33 Tove og Jørgen Holm
34 Dorte og Tommy Jørgensen
35 Joan og Erik Hvas
36 Anita og Lars Østergaard
37 Hardy Pedersen og Laila Rasmussen
38 Jan Kiilerich og Laila Rosenskjold
39 Jeanett og Lennart Rasmussen
40 Helle og Poul Erik Andersen
41 Pia Marie og Esben Jarl Nielsen
42 “Poul Erik Pedersen og Anni Dyrberg
43 Hanne og Bjarne Jespersen
44 Bodil og Finn Andersen
45 Randi og Bjarne Pedersen
46 Jørn Malskær
47 Britta og Carl Ole Møller
48 Helle og Bent Jensen
49 Bente og Frits Hansen
50 Britt  og Gert Kjær Norre
51 Connie og Jørgen Hjorth
52 Elisabeth Beckenbauer og Anders P Christensen.
53 Helle Nielsen og Steen Christiansen
54 Hanne og Ole Kürstein
55 Edel og Tom Andersen
56 Pia og Kurt Christensen 
57 Solvejg og Hans Erik Sørensen
58 Lisbeth og Michael Schjødt
59 Lise og Lennard B. Nielsen
60 Pia Brämer og Svend Aage Jepsen
61 Grethe og Ole Klausen
62 Anne Grete og Kaj Ole Jensen
63 Ebba og Finn Brostrøm
64 Herdis og Per Møllebjerg 

65 Laila Piilgaard og Kim R. Nielsen